česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6304 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad smutnou nezbytností, mnohem horší by bylo, kdyby (TAJENKA) vládli spravedlivým.“
Aurelius Augustinus (teolog a filozof, 354 - 430 n. l.)
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Cizopasná moucha; průsvitná tkanina z hedvábí. B – Ženské jméno (15. 12.); území s komplexem budov. C – Palička na tření (dř.); iniciály cestovatele Zikmunda; soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. D – Latinsky „totéž“; pořadí; hydrid sodný. E – TAJENKA. F – Vlastní já; řecké písmeno i; nepatrně. G – Stínový způsob karate; jediné dítě mých rodičů; stavba k odvodu kouře. H – Žirafa z knížky Jindřicha Plachty; římský filozof (-c-). I – Nitkovitý pohybový buněčný orgán; Institut klinické a experiment. medicíny.
Svisle:
1 – Krtci (bás.); kdo peče chleba. 2 – Domácky Abelard; tropický ještěr. 3 – Odpočinek (-e-); rod velkých stepních ptáků. 4 – Starodávná píšťala; a také ne. 5 – Osobní zájmeno; stativ. 6 – Egyptský bůh slunce; drcená ve mlýně; MPZ Slovenska. 7 – Štíhlý stepní sudokopytník; řecký ostrov. 8 – Latinsky „umění“; zlí duchové. 9 – Německý nesouhlas; šlechtické sídlo. 10 – Zanícení; tváře. 11 – Havajský pozdrav; na ono místo.
Hilfe: KATA; KEA; LARD; OTIS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file