česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě: od narození asi (TAJENKA).
Meletios Pegas
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Vitamín získávaný ze slunce.
2 – Vzorec oxidu vanadnatého.
3 – Skučet.
4 – Palčivé koření.
5 – V sousedství.
6 – Pletená výplň.
7 – TAJENKA.
8 – Patron myslivců.
9 – Nalezení neznámého.
10 – Skotský lidový tanec.
11 – Osvědčení o registraci vozidla.
12 – Zkratka pro karát.
13 – Značka uranu.
Hilfe: REEL
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file