česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6673 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) znamená víc než sto učitelů.
Johann Gottfried Herder
5-Füllrätsel
1 23 45 67 89 1011 1213 1415 1617 1819 2021 2223 2425 2627 2829 30Legenden
1 – Vnější část přístavu. 2 – Jejku. 3 – Páření ryb. 4 – Mladé obilí. 5 – Nádrž pro chov ryb. 6 – Obyvatelka Indie. 7 – Malá pustinná liška. 8 – Bělavý kovový prvek (Zn). 9 – Rodná země. 10 – Rozkoš. 11 – Muzika. 12 – Hráč na dudy. 13 – Časový úsek. 14 – Éra. 15 – Dýchací ústrojí slona. 16 – Část hlavy ptáka. 17 – Bílý mořský pták s dlouhým zobákem. 18 – Peříčko. 19 – Pochvala. 20 – Oslavné volání. 21 – Čenich. 22 – Změť hadrů. 23 – Japonské přístavní město. 24 – Kolonie. 25 – Hrtan (expresivně). 26 – Malý chrt. 27 – Pánský šosatý kabát. 28 – Právně závazné ustanovení. 29 – Ostrý kraj předmětu. 30 – Slepičí bidýlka.
TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file