česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6791 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
V roce 1618 se rozhodli čeští stavové vystoupit proti porušování Rudolfova majestátu zajišťujícímu náboženskou svobodu. 23. května se spolu se svými přívrženci vydali pod vedením hraběte Jindřicha Matyáše Thurna za královskými místodržícími na Pražský hrad. Po improvizovaném soudu byli Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata z Chlumu a sekretář Filip Fabricius vyhozeni z okna (TAJENKA) Ludvíkova křídla hradu. Tímto činem začalo nejen české stavovské povstání, ale i třicetiletá válka.
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – MPZ Vatikánu.
2 – Polyetylen (zkr.).
3 – Tečka.
4 – Cár látky.
5 – Jihoafrický kmen.
6 – Chvat, jímž zápasník podtrhne nohu soupeři.
7 – TAJENKA.
8 – Šlechtický titul mezi hrabětem a vévodou.
9 – Sušená italská šunka.
10 – Ostrý přízvuk.
11 – Těžit (z někoho).
12 – Zkratka pro řádné zasedání.
13 – Písmeno ozn. Pardubický kraj na registr. značkách.
Hilfe: BANTU
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file