česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6630 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Za (TAJENKA) se platí neúplností. To nejlepší, co ti mohu přát, mé dítě, je trocha neštěstí.
F. S. Fitzgerald
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – MPZ Norska.
2 – Chemická značka telluru.
3 – Instinkt.
4 – Zn. jednohlasého zvukového záznamu.
5 – Kácet.
6 – Tištěný vzorek.
7 – Obyvatel Tuniska.
8 – TAJENKA.
9 – Město u Jablonce n. Nisou.
10 – Něco existujícího.
11 – Samice lva.
12 – Vybízecí citoslovce.
13 – Domácky Olga.
14 – MPZ Svazijska.
15 – Značka tritia.
Hilfe: ENTITA; SD
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file