česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7355 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
O svatém Kvirinu už je (TAJENKA).
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Značka tesly.
2 – Chemická značka železa.
3 – Rychlá lékařská pomoc (zkr.).
4 – Anglicky „pošta“.
5 – Záhodno.
6 – Flinkové.
7 – TAJENKA.
8 – Stav mimořádného vzrušení.
9 – Zeď.
10 – Obleva.
11 – Domácky Izabela (Í-).
12 – Nikoliv.
13 – Ozn. Ústeckého kraje na registrační značce.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file