česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6914 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Přirozenou nevýhodou (TAJENKA) je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Václav Havel
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Podzimní cibulovina; nejnižší počet usnášeníschopných členů. B – Rozepře (mn. č.); bylina se žlutavými kvítky. C – Mající rozlohu 100 m2; patřící Nině. D – Vlastní rybám; kód pro laoštinu; hesla. E – Špatní; součást ústřední nervové soustavy; hokejová liga v USA a Kanadě. F – TAJENKA. G – Slůvko pochopení; úder; displej s tekutými krystaly. H – Zvuk struny; zkratka pro řidičské oprávnění; římský bůh války. I – Radioaktivní plyn; usadit se (v kapalině). J – Odečtení; totiž (obecně). K – Naplniti tekutinou; výběžek nervové buňky.
Svisle:
1 – Vařené vepřové maso z hlavy a z krku; jestli; bezpilotní letoun. 2 – Kusy hadru; tělocvičný prvek; doporučení. 3 – Časový úsek; stará míra patnácti kusů. 4 – Tkliví; zhoubná epidemická nemoc; vozataj. 5 – Chovatel králíků; anglicky „síť“. 6 – Vně; ochromiti. 7 – Obilí seté na podzim; Americká automobilová asociace (zkr.); odplata. 8 – Chyba při hře; kaučukové mléko. 9 – Konzervovat kouřem; vedro; s chutí. 10 – Nebeský pokrm; pevné skupenství vody; turistické obydlí.
Hilfe: AXON; MANDEL; NYVÍ
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file