česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6634 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Po Jiřím z Poděbrad na český trůn nastoupil Vladislav Jagellonský (1. 3. 1456 Krakov – 13. 3. 1516 Budín). Byl to král kompromisu, a tak ve válce s Matyášem Korvínem přišel o část území - Moravu, Slezsko, Horní a Dolní Lužici. Tím značně pokleslo postavení i vliv českého státu v Evropě. Vladislav se nechal ovládat i českými šlechtici, kteří mu údajně říkali: „Ty jsi náš král a (TAJENKA).“ Na druhou stranu byla doba Vladislavovy vlády pro obyvatelstvo obdobím poměrného klidu a hospodářského rozvoje.
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – MPZ Malty.
2 – Vaše osoba.
3 – Taneční víření.
4 – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.
5 – Schopnost myslit a usuzovat.
6 – Planeta.
7 – TAJENKA.
8 – Mohutní ještěři z teplých krajin s dlouhým krkem.
9 – Slovensky „Irsko“.
10 – Mezinárodní smlouva.
11 – Slovenský souhlas.
12 – Chemická značka niklu.
13 – Římská jednička.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file