česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6913 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Člověk musí dříve nebo později zaujmout nějaké (TAJENKA), má-li zůstat člověkem.
G. Greene
Mandala - Rätsel Legenden

1 – Smyčka; pokladna.
2 – Kachna; nadzemní části rostliny.
3 – Přemluvit; odborný článek.
4 – Sloka; zástava při hře.
5 – Rozhodující činitel; slovensky „orel“.
6 – Oběžná dráha kosmických těles; roztavené hmoty.
7 – Starší značka automobilů; rod velkých stepních ptáků.
8 – Banálně; třpyt.
9 – Kdekoli; přikrývka.
10 – Velký neúspěch; citoslovce klofnutí.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: OTIS; TALBOT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file