česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6785 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude (TAJENKA).
Kreifüllrätsel Legenden
1 – Smažené bramborové lupínky.
2 – Tikání.
3 – Tvrzení nepřipouštějící námitky.
4 – Město u Máchova jezera.
5 – Tamější.
6 – Žhavá tavenina v zemském nitru.
7 – Mužské jméno (10. 11.).
8 – Zachvívání.
9 – Hrazdy bradel.
10 – Rybářská síť na tyči.
11 – Volba.
12 – Hýžďové svaly.
13 – Loupaná zrna prosa.
14 – Úmysl.
15 – Blok odlitého kovu.
16 – Letopisy.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: INGOT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file