česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7407 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
30. července je Mezinárodní den (TAJENKA).
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Forma; obilovina. B – Čistě; opasek. C – Mající velké oči; slovensky „jevy“. D – Dámský plášť; latinsky „král“. E – Zkratka pro informační technologie; středověký voják; MPZ Filipín. F – Citoslovce zatroubení; obec v Normandii; mezinárodní kód pro Bolívii. G – Tišící citoslovce; jeden z hormonů estrogenů. H – Utnout; deska s fotkami maturantů. I – 3. pád; dř. název Konga. J – Trhání; horstvo v Jižní Americe.
Svisle:
1 – Provádět (lotroviny); jemný kosmetický prášek. 2 – Zdvořile oslovovat; vědecká instituce. 3 – Opadavý rododendron; řešeta. 4 – Rada Evropy (zkratka); slabě; anglicky „cín“. 5 – TAJENKA. 6 – Taneční víření; úslužnost; předložka. 7 – Jméno herce Sharifa; orientální pokrývka hlavy. 8 – Světová strana; velmi jasný meteor. 9 – Odrůda chalcedonu; ponoření (mn. č.).
Hilfe: ACLOU; ESTRON; TIN
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file