česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6382 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Miluji ... a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i (TAJENKA) bude míti smysl.
F. X. Šalda
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Představení s množstvím efektů; domácky Hedvika; pach; německy „teplý“.
Quadrat 2:
Římské číslo 3005; krátká sukně; řeholník; prudký vítr.
Quadrat 3:
Vzhled; staroindická tělesná a duševní cvičení; maďarské lázeňské město; černobílý lemur.
Quadrat 4:
Český svaz tělesné výchovy; hl. město Jižní Koreje; pevná; obyvatel Flander.
Quadrat 5:
Pokrm z kousků masa s pikantní omáčkou; asijský dravý pták; kalhoty (nářečně); sténat.

TAJENKA.
Hilfe: ALAP; EGER; VARI
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file