česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6734 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než (TAJENKA).
Cicero
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Obvodní ústav národního zdraví (zkratka); prostor, který svírají dvě přímky; či; převrat.
Quadrat 2:
Přechod přes řeku; odvětví; německy „syn“; trnité křoví.
Quadrat 3:
Mzda; kávová sedlina; španělsky „voda“; dráha.
Quadrat 4:
Jednotka výkonu; stav před epileptickým záchvatem; vzdor; takoví.
Quadrat 5:
Slovensky „tříska“; žlutočerný hmyz se žihadlem (plurál); síť čerpacích stanic; značka české kosmetiky.

TAJENKA.
Hilfe: ESSO; RYOR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file