česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6382 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Falešný svědek nezůstane bez pomsty, a (TAJENKA).
Šalamoun
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Sopečný komín; tuberkulóza. B – 1. část TAJENKY; vraní citoslovce. C – Zkratka autonomní oblasti; praviti; německy „já“. D – Rodiště Alberta Einsteina; spojovací čárky. E – Záhady; pulz. F – Zkratka pro informační technologie; radioaktivní prvek; kód pro korejštinu. G – Oxid stříbrnatý; obyvatel severu Afriky. H – Velké kolo; smyčka. I – Již; krutý římský císař; citoslovce překvapení. J – Plod smokvoně; 2. část TAJENKY. K – Zkratka označující rentgenové záření; polokruhové vyklenutí.
Svisle:
1 – Junáci; cestovní zavazadlo. 2 – Nepodlehnout; obživnout. 3 – Předložka; zkr. měrné jednotky; MPZ Albánie; značka kilogramu. 4 – Anglicky „starý“; cizí mužské jméno (Evžen). 5 – Upotřebit; skrápěno rosou. 6 – Dávný obyvatel Malé Asie; vrch u Třebechovic. 7 – Jméno režisérky Pavláskové; dřívější dělnický spolek. 8 – Zkr. tlaku krve; Evropský parlament (zkratka); starší SPZ Rokycan; přitakání. 9 – Evropan; australský chocholatý papoušek. 10 – Německé město Aachen; řemínek kolem krku.
Hilfe: OUL; TIRETY
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file