česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Je zatěžko i Bohu (TAJENKA).
Publilius Syrus
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Římská tisícovka.
2 – Chemická značka vizmutu.
3 – Usazenina.
4 – Dětská hračka.
5 – Rodiště Kryštofa Kolumba.
6 – Koňský pach.
7 – Bodák (na pušce).
8 – TAJENKA.
9 – Malý rukáv.
10 – Květenství petrklíče.
11 – První let letadla.
12 – Umotat.
13 – Krátké zamečení.
14 – Iniciály filmařky Krumbachové.
15 – Značka metru.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file