česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7716 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA), ani když v poměrech špatných se octneš: naději měj - jen ta nás neopustí ani ve smrti.
Cato
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – MPZ Norska.
2 – Zkratka pro polyetylen.
3 – Potom.
4 – Jméno spisovatele Maye.
5 – Německy „karta“.
6 – Řecké pohoří zasvěcené múzám.
7 – Politické strany.
8 – TAJENKA.
9 – Láteřit.
10 – Domácky Adonis.
11 – Český romantický malíř (Josef).
12 – Jméno herce Montanda.
13 – Rybářský pytel.
14 – Iniciály herečky Termerové.
15 – Chemická značka jódu.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file