česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6869 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA).
Seneca
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A


B


CDEFGHIJ


K


Vodorovně:
A – Na levé straně; leknín. B – Svatební květina; desková hra; typ karoserie. C – Samec kura; nedotknutelná věc; kočovník. D – Mládě osla; zábava; anglicky „sítě“; bulharské platidlo. E – Stovky; rozeta; francouzsky „měsíc“; domácky Tomáš. F – TAJENKA. G – Jméno Destinnové; anglicky „mléko“; jinak zvaný; domácky Adina. H – Firemní značka; tíha; SPZ Prahy; zvuk zvonku. I – Ratajové; uzlové písmo; Homérův epos. J – St. zn. pěny do koupele; sojový sýr; německé město. K – Patřící Emě; draví ptáci.
Svisle:
1 – Černý pták; část obličeje. 2 – Část skeletu; francouzská hořčice. 3 – Hlasitě; rostlina, ze kt. se získává sisal. 4 – Cizokrajná rostlina s dužnatými listy; cikán; otázka 6. pádu. 5 – Solmizační slabika; praštit; rusky „nebo“. 6 – Jméno spis. McBaina; nádoba na květiny; jenž. 7 – Foukat; útok; obilovina. 8 – Lesní bylina; pobídka; epopej. 9 – Řeka pramenící v Krkonoších; domácky Miloslava; neidentifikovatelný létající objekt. 10 – Chem. zn. osmia; usmrtiti ve vodě; zkr. pražské univerzity. 11 – Ukazovací zájmeno; postava z „Pekařova císaře“; přitakání. 12 – Ústní voda; obyvatel Saska; slovensky „cíl“. 13 – Jemná tkanina; velcí ještěři. 14 – Recept; český spisovatel (Jan). 15 – Vysoká umělecká škola; jihoamerický papoušek.
Hilfe: AVELA; JENA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file