česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7355 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Každý člověk je do té míry omezený, že chce druhého vychovávat (TAJENKA).
J. W. von Goethe
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Předložka.
2 – Chem. zn. teluru.
3 – Germán.
4 – Římské číslo 3005.
5 – Spláchnuté.
6 – Africký buben.
7 – TAJENKA.
8 – Zacházka.
9 – Bahno.
10 – Jméno herečky Hayworthové.
11 – Slovensky „jak“.
12 – Opak před.
13 – Chemická značka uranu.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file