česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
U Ratkové nedaleko Rimavské Soboty kdysi pásávala ovce pastýřka, která jednou zabránila unavenému poutníkovi, aby se (TAJENKA). Ten ji za to proklel a o na i s celým stádem zkameněla. V podobě balvanů tam stojí dodnes.
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Chem. zn. dusíku.
2 – Zn. kiloampéru.
3 – Ozdobný uzlík.
4 – Osamoceni.
5 – Polní hlodavec.
6 – Příslovce.
7 – Obchodní styk.
8 – TAJENKA.
9 – Malý tapír.
10 – Znečistit potem.
11 – Stávat se.
12 – Operní sólová skladba.
13 – Anglicky „síť“.
14 – Inic. režiséra Kachyni.
15 – Ypsilon.
Hilfe: NASKRZ
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file