česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6915 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jozef Miloslav Hurban - slovenský vlastenec, kněz i politik, blízký spolupracovník Ľudovíta Štúra - se narodil 19. 3. 1817 a zemřel 21. 2. 1888. Byl autorem první knihy, která byla napsána v nové slovenštině. Založil mnoho spolků, kroužků i nedělních škol, mimo jiné například spolky striezlivosti a miernosti, čili střídmosti. Byly to výchovně-vzdělávací spolky, ve kterých se různou formou propagovala škodlivost pití alkoholu. Před rokem 1848 dosáhlo protialkoholické hnutí na Slovensku už celonárodního rozměru. V té době tam těchto osvětových spolků bylo na (TAJENKA).
Kreisrätsel Legenden

1-4 – Vyznání.
3-6 – Rozdělovati.
5-8 – Přihodit se.
7-10 – Útulek pro psy.
9-12 – Mláďata prasete.
11-2 – Kousky rozbitého skla.
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file