česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7716 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Těžko bojovat s přílišnou žádostivostí, neboť co chce, (TAJENKA).
Hérakleitos
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Předložka.
2 – Slovenská předložka.
3 – Střední odborné učiliště (zkr.).
4 – Fous.
5 – Nevidomí.
6 – Systematické seznamy.
7 – TAJENKA.
8 – Nižší šlechtici.
9 – Zn. hudebních nástrojů.
10 – Údaje.
11 – Jednobarevný.
12 – Čínská jednotka hmotnosti.
13 – Římská jednička.
Hilfe: ŠI
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file