česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6634 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Skutečného mládí dosahujeme (TAJENKA).
Jean Cocteau
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Římská pětka.
2 – Chem. zn. helia.
3 – Skříp.
4 – Spisovatel (Jindřich Šimon).
5 – Bulharský přístav.
6 – Mnohostěn.
7 – TAJENKA.
8 – Obec na Mělnicku.
9 – Praskat.
10 – Domácky Emanuel.
11 – Tnout.
12 – Název zn. dusíku.
13 – MPZ Švýcarska.
Hilfe: CHLUMÍN
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file