česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Photo: © Copyright
Skladatel a dirigent Oskar Nedbal se narodil 26. 3. 1874 v Táboře. Byl velmi nadaný, již na konzervatoři se stal violistou v Českém kvartetu a ve 22 letech poprvé dirigoval Českou filharmonii. Skládal balety i operety. Dvanáct let působil ve Vídni, ale po 1. světové válce ji kvůli protičeským útokům opustil. V Čechách však nebyl příznivě přijat. Odešel tedy na Slovensko, kde se stal ředitelem Slovenského národního divadla v Bratislavě. Přes všechnu svoji snahu byl stále terčem kritiky veřejnosti i tisku. To zhoršilo jeho deprese. Když v roce 1930 odjel Nedbal s divadlem na zájezd do Záhřebu, spáchal tam (TAJENKA) sebevraždu.
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Chem. zn. kyslíku.
2 – Tišící citoslovce.
3 – Výměšek kůže.
4 – Spojené vory.
5 – Až sem.
6 – TAJENKA.
7 – Nepořádek (é-).
8 – Značka pro cvičence.
9 – Spodky nádob.
10 – Iniciály elektrotechnika Tesly.
11 – Předložka.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file