česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6841 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Víte, že starořímská schodiště mívala (TAJENKA) stupňů?
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Činit námitky; těžký kov. B – Malý roh; ulehčit. C – Upotřebit; SPZ Stará Ľubovňa; svalovina. D – Hod; esperantsky „vybavit“; hrdina. E – TAJENKA. F – Kout; ofouknuto; klan. G – Dobytčí nápoj; které (zast.); odlišná. H – Kaloun; pípat. I – Houf; asijští osli.
Svisle:
1 – Medvědí citoslovce; tvrdý ovocný bonbon. 2 – Květina s trny; hltat. 3 – Obživnouti; část Moravy. 4 – Vézt se; ozvěna; občané. 5 – Kantovy iniciály; krajíc; pádová otázka. 6 – Jarní květina (zdrobněle). 7 – SPZ Olomouce; reklamní šoty; tady. 8 – Okraj; identifikační číslo organizace; mazlavá hornina. 9 – Zabijačková pochoutka; vřesovec. 10 – Být zavěšen; biblický Judův syn. 11 – Opuchlina; věnovati.
Hilfe: EKIPI
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file