česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7355 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Řeč (TAJENKA) skrývá i současně odhaluje.
M. Porcius Cato
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Zn. litru.
2 – Římská 501.
3 – Předložka.
4 – Likér.
5 – Kunovitá šelma.
6 – Ve velké vzdálenosti.
7 – TAJENKA.
8 – Dělená na polovinu.
9 – Oblíti.
10 – Právo odporu.
11 – Částice a spojka.
12 – Název chem. zn. vodíku.
13 – Předložka.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file